I edycja Festiwalu 2016

W dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ – 25 września 2016 r. – zespół Fundacji CSR Res Severa zorganizował I edycję Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

 

Ważne liczby I edycji Festiwalu w 2016 roku:

ponad 50 zgłoszonych do konkursu filmów
ponad 15 filmów pozakonkursowych (w tym wybitne dzieła polskie i światowe)
ponad 50 informacji prasowych w mediach, w tym branżowych
ponad 15 filmów konkursowych (zgłoszonych przez duże firmy, MSP i NGO)
ponad 15 patronów, 5 jurorów (ekspertów w swoich dziedzinach)
większość patronów z 2016 roku potwierdziła swoje zainteresowanie Festiwalem w 2017 roku (m.in. władze, instytucje otoczenia biznesu, media lokalne i ogólnopolskie).


Patroni i Jurorzy I edycji Festiwalu w 2016 roku

Patroni, współpraca, media: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Starosta Poznański, Prezydent Miasta Poznania, Wajda School, Kino Bułgarska 19, Collegium Da Vinci, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Fundacja Aeris Futuro, Centrum PISOP, CSRinfo, Akademia Dokumentalna, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Gazeta Wyborcza, Telewizja WTK, Portal Epoznan.pl, Portal Czas Kultury, As Biznesu, Portal PRoto.

 

Jury Festiwalu: Ewa Gałka – prezeska Centrum PISOP, As Biznesu, Joanna Mieszkowicz – prezeska Fundacji Aeris Futuro, prof. Marek Wasilewski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, redaktor naczelny Czasu Kultury, Rafał Górecki – dyrektor, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”, Kino Bułgarska 19, Jakub Sitek – dyrektor, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

 

Więcej informacji znaleźć można w załączonym raporcie. W kolejnym pliku znajduje się wybór pokazywanych filmów.

 

Pobierz raport

plakat_17celow_1