Witamy na stronie Festiwalu i Przeglądu
Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”!

Z ostatniej chwili!

Ogłaszamy nabór filmów na IX edycję Festiwalu "17 Celów!
Każdy podmiot, firma, organizacja pozarządowa, instytucja publiczna czy inna jednostka może bezpłatnie zgłosić swój film na nasz konkurs i festiwal. Czekamy na zgłoszenia filmów do 31 sierpnia 2024 roku. Warunki zgłoszenia znajdują się w regulaminie. W zakładce "regulamin" jest też do pobrania karta zgłoszenia filmu.

Warunki zgłoszenia filmu na IX Festiwal "17 Celów:
- filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, w tym samorządy),
- zgłoszenie filmu jest bezpłatne,
- można zgłosić tylko jeden film,
- spełnienie następujących warunków technicznych:
czas trwania – nie dłużej niż 5 minut,
Format - MP4, AVI, MOV (do wyboru).
- warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
- poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór do pobrania tutaj)
-  aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
- w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na IX FFO,
- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu lub inne warunki techniczne, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,

Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 5 września 2024 roku.

IX Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” zaplanowano od 22 do 27 września 2024 roku i wzorem poprzednich edycji organizowany będzie w formule hybrydowej. 27 września odbędzie się Gala Finałowa w Kinie Rialto w Poznaniu! Save the date!

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”  to jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom dokumentalnym i promocyjnym wyprodukowanym przez 3 sektory z zakresu  zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR).  Tytuł nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals - SDGs). Festiwal odbywa się w Poznaniu, zawsze w okolicach rocznicy uchwalenia Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (25 września 2015 r.).  17 Celów dotyczy wszystkich aspektów życia człowieka i społeczeństw. Festiwal jest imprezą cykliczną i ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Udział w Festiwalu jest bezpłatny!

Zapraszamy!

Certyfikat_2016 ekolaur inicjator 2016