ONZ - 17 Globalnych Celów

tablica_fundacje

25 września 2015 r., pierwszego dnia Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku,
193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły Agendę mającą na celu wyeliminowanie do roku 2030 ubóstwa
na świecie i budowę zrównoważonej przyszłości. 

Nowa Agenda zawierająca 17 Globalnych Celów ma historyczne znaczenie i została przyjęta przez uczestników Szczytu,
w tym 150 światowych przywódców. 

Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców złożoną wszystkim ludziom na całym świecie. Jest ona uniwersalną i zintegrowaną wizją lepszego świata. To agenda dla ludzi, by wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach. To agenda dla planety – naszego wspólnego domu. To agenda wspólnego dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Wyraża ona naglącą potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.

Fragment przemowienia Sekretarza Generalnego ONZ na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (25 września 2015 r.)


Zobacz również:
http://www.unic.un.org.pl/

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (25 września 2015 r.)
http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/przemowienie-sekretarza-generalnego-onz-na-szczycie-zrownowazonego-rozwoju-25-wrzesnia-2015-r/2916

Świat i Cele Zrównoważonego Rozwoju 
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/swiat-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2886 
 
Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 
http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/szczyt-zrownowazonego-rozwoju-nowy-jork-25-%E2%80%93-27-wrzesnia-2015-r/2861


Zrównoważony Rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju 
http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850http://www.unic.un.org.pl/szczyt-zrownowazonego-rozwoju/szczyt-zrownowazonego-rozwoju-(25-27-wrzesnia-2015-r):-nowa-historyczna-agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-jednoglosnie-przyjeta-przez-193-panstwa-czlonkowskie-onz/2863#sthash.rNLpTlpD.dpuf