IV edycja Festiwalu "17 Celów" 2019

Warunki zgłoszenia filmu na IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

 1. Filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej).
 2. Zgłoszenie filmu i jego projekcja podczas Festiwalu jest bezpłatne.
 3. Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu (do pobrania poniżej)
 4. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
  • poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania znajduje się poniżej)
  • aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku
  • w tytule wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie filmu na IV FFO”.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu.
 6. Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut.
 7. Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia 2 września 2019 r.
 8. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 13 września 2019 r.
 9. Do projekcji podczas Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:
  • poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
  • popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals),
  • upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywanie ich w praktyce,
  • propagowanie uniwersalnych wartości,
  • wysoki poziom artystyczny.

Pobierz formularz zgłoszenia

Regulamin