Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

I edycja Festiwalu 2016


W dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ – 25 września 2016 r. – zespół Fundacji CSR Res Severa  zorganizował I edycję Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

 

Ważne liczby I edycji Festiwalu w 2016 roku:

  • ponad 50 zgłoszonych do konkursu filmów

  • ponad 15 filmów pozakonkursowych (w tym wybitne dzieła polskie i światowe)

  • ponad 50 informacji prasowych w mediach, w tym branżowych

  • ponad 15 filmów konkursowych (zgłoszonych przez duże firmy, MSP i NGO)

  • ponad 15 patronów, 5 jurorów (ekspertów w swoich dziedzinach)
  • większość patronów z 2016 roku potwierdziła swoje zainteresowanie Festiwalem w 2017 roku (m.in. władze, instytucje otoczenia biznesu, media lokalne i ogólnopolskie).

Patroni i Jurorzy I edycji Festiwalu w 2016 roku

Patroni, współpraca, media: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Starosta Poznański, Prezydent Miasta Poznania, Wajda School, Kino Bułgarska 19, Collegium Da Vinci, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Fundacja Aeris Futuro, Centrum PISOP, CSRinfo, Akademia Dokumentalna, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Gazeta Wyborcza, Telewizja WTK, Portal Epoznan.pl, Portal Czas Kultury, As Biznesu, Portal PRoto.


Jury Festiwalu: Ewa Gałka – prezeska Centrum PISOP, As Biznesu, Joanna Mieszkowicz – prezeska Fundacji Aeris Futuro, prof. Marek Wasilewski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, redaktor naczelny Czasu Kultury, Rafał Górecki – dyrektor, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”, Kino Bułgarska 19, Jakub Sitek – dyrektor, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.


Więcej informacji znaleźć można w załączonym raporcie. W kolejnym pliku znajduje się wybór pokazywanych filmów.

Copyright Nazwa.pl