Witamy na stronie Festiwalu i Przeglądu
Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”!


Głównym celem pierwszego w Polsce Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych jest upowszechnienie wiedzy na temat Zrównoważonego Rozwoju i Corporate Social Responsibility (CSR) m.in. poprzez promocję Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals - SDG’s).

Festiwal „17 Celów” to pierwszy festiwal filmowy dla przedsiębiorców, NGO i nie tylko…

W dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ – 25 września 2016 r. – przedstawiliśmy wybrane filmy dokumentalne związane z CSR i Zrównoważonym Rozwojem, a także poddaliśmy ocenie widzów i Jury filmy partnerów. W ramach Festiwalu pokazaliśmy filmy promocyjne i reklamowe różnych organizacji, podmiotów gospodarczych czy jednostek samorządu mówiące o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach.

I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” otrzymał nagrodę mieszkańców w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Poznania na najlepsze poznańskie inicjatywy pn.Inicjatory 2016.
http://www.poznan.pl/mim/info/news/znamy-poznanskie-inicjatory,106197.html

 Jubileuszowa, 5.edycja tego wyjątkowego wydarzenia odbędzie się 17 września 2020 r. w Poznaniu. Już teraz można zgłaszać filmy!
czytaj więcej

Certyfikat_2016 ekolaur inicjator 2016